श्री स्वामी समर्थ-- मंत्र जपतो मनी आम्ही -


क्षणोक्षणी तुम्हास स्वामी शरण येतो आम्ही
रहात असता सतत आमच्या सोबतीस तुम्ही ..

डगमगतो ना अडचणीत वा संकटात आम्ही
हात आधाराला तो असतो धीर देत तुम्ही ..

संसाराचा मार्ग चालतो धीराने आम्ही
"भिऊ नकोस.."ऐकवता उच्चार कानी तुम्ही ..

पूजापाठ करतो नित्य जप ध्यान आम्ही
मनात भीती कधीच कसली येऊ देत ना तुम्ही ..

सदाचार अन सुसंगतीतच रमतो सतत आम्ही
अमुच्या डोळ्यांपुढती दाखवता प्रतिमा तुम्ही ..

" श्री स्वामी समर्थ.." मंत्र जपतो मनी आम्ही
खात्री असते पाठीशी उभे असताच तुम्ही .. !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा