बर्थडे केक

बाळाचा असो 
वा 
पणजोबाचा ----

"वाढदिवस" 
साजरा होताना,

तो
"बर्थ डे केक" 

एकमेकांच्या तोंडावर थापला जाणे -

म्हणजे अगदी......

"व्यर्थ डे केक" होऊन जातो ना !

कारण तो 
गावातल्या भिंतीवर-

शेणाच्या गोवऱ्या 
थापल्यासारखेच वाटते बुवा !

गोवऱ्यांचा उपयोग निदान  
नंतर तरी  होतो ,,,,,,,,

पण -
केकचा असा उपयोग म्हणजे -

अन्नाची 
एकप्रकारे नासाडीच की हो !

...... शिवाय 
तो प्रकार पाहताना तर, 

अगदी "असह्य" वाटते ब्वा !

हौसेपोटी 
मोजलेले 
अनमोल मोल -

मातीमोल 
झाल्यासारखेच की हो ..... !
.

२ टिप्पण्या: