पाठलाग का तुझाच करते -- [गझल]


पाठलाग का तुझाच करते 
हृदयही कसे मला न कळते..

मोह सुगंधी तव गजऱ्याचा
श्वासालाही मन गुंगवते..

डोळे माझे टकमक बघती
पाठीवर ती नागिण डुलते..

वळणावरती थांबतेस तू
मन माझे का तिथे धावते..

आठवणी मी तुझ्या काढतो     
उदासवाणे मन हुरहुरते..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा