घोरशील एकटाच

‘घोरशील एकटाच -’

घोरशील एकटाच - गादीवर त्या पडता
सिरियलचे वेड मला लागे भारि आता !

ऑफिसला गेल्यावर,टीव्ही सुरू मी करते
चॅनलही विविध, विविध किती फिरवते
गुंतते तयात पूर्ण- सासूला विसरता !

खैर! तू रसिक नाही- टीव्ही पहाणारा
मित्र-काम-ऑफिस-ओटी, यातच रमणारा
लागतो रे सार्थकी वेळ आपुला आता !

टीव्हीची ओढ मला लागली कशाने ?
सोसवे न सासूचे ते रुसणे अन् फुगणे
सासूचा दुष्ट जाच सोसु किती नाथा !

३ टिप्पण्या: