मी मोरपीस व्हावे - [गझल]

 मी मोरपीस व्हावे 
गालावरी फिरावे 

मी एक फूल होउन 
केसात नित रहावे

मी एक झुळुक फिरुनी
पदरास झुळझुळावे

मी एक बोट असता
दातामधे रुतावे

  गेलो जरी ग कोठे 
माझ्यात तू असावे ..
.

४ टिप्पण्या: