एक त्रागा सुनेचा

(चाल : एक धागा सुखाचा -)

एक त्रागा सुनेचा , शंभर त्रागे सासूचे - 
घरोघरी हे चित्र माणसा , तुझिया संसाराचे !

तू असशी जरी कर्तां  तगडा ,
सासू सुनेचा बघशी झगडा -
सुटकेसाठी करशी नाटक - तूच आजारांचे !

उचलबांगडी बालपणाची ,
धुळीत स्वप्ने तारुण्याची -
जीर्ण माय मग उरे शेवटी - अजीर्ण अर्धांगीचे !

सासू सुनातें बघतो कोणी ,
एक सारखी बसती फुगोनी -
कुणा न दिसले , भांडणात त्या - हाल बिचा-याचे !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा