"आदर्श " सुंदर हाच आमचा बंगला


( चाल :  असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला -)


"आदर्श "  सुंदर  हाच आमचा बंगला
सरकारी दरबारी   'कुणकुण 'ता चांगला !

                         ह्या आमच्या बंगल्याला संधीचं दार -
                         भेसळींच्या पोत्यातनं तिथून वसूल फार !

रोज रोज नोटांच्या ' पेटया ' दोन -
' आल्या आल्या ! '- म्हणायला, छोटासा फोन !

                         ' बिस्किटां'च्या प्राप्तीवर जोर छानदार -
                         ' परमिटां'च्या भांडणात फुल्ल हाल हाल ! 

खंडणी-खोरामागे बंदा हा रहातो,
मोठ्याशा फायलीशी लपाछपी खेळतो !

                         ' उच्च उच्च डोक्यां 'चा खेळ रंगला ;
                         लफड्यांचा घोटाळा   ' वर '   टांगला !

किती किती सुंदर  हाच आमचा बंगला !
भूखंड लाटूनी छानछानसा बांधला !!

४ टिप्पण्या: