दोन चारोळ्या

मोरपीस -

बसल्या बसल्या मोरपीस मी 
गालावर फिरवले 
मन हे माझे का तुलाच पण 
आठवता दचकले ..
.


साकडे -

आयुष्याची नाव निघाली 
धापा टाकत किनाऱ्यावरी 
'उरला प्रवास नीट घडू दे' 
नियतीला साकडे अंतरी !
.

२ टिप्पण्या: