वारकरी होऊ -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 वारकरी होऊ पंढरीस जाऊ   
                                                       पाहुनिया विठ्ठला आनंदात न्हाऊ  |१|


                                                      टाळ चिपळ्यांचा घुमवीत नाद

                                                      एकमुखे घालू माऊलीस साद  |२|


                                                      मालदार कोणी झोळीवाला कोणी

                                                      पताका उंचावून विठू एक जाणी  |3|


                                                      जनी नामा गोरा चोखा रोहिदास

                                                      नाही दुजाभाव सर्वामुखी घास  |४|
  

                                                     ओळख ना पाळख नका दूर लोटू 

                                                     जीव लावूनिया पंगतीत भेटू  |५|
      
     
                                                     भेटू एकमेका, जाऊ देवळात

                                                     संत सज्जनासंगे दंगू कीर्तनात  |६|
               

                                                     लोभस मुद्रा कर कटीवर
                                                     मूर्ती विठ्ठलाची शांत विटेवर  |७|


                                                     विठ्ठल विठ्ठल गजर टाळ्यात
                                                     चंद्रभागा वाहते माझिया डोळ्यात  |८|
       
             
                                                    विठ्ठल विठ्ठल जप मनीध्यानी

                                                    कर्तव्यात लाभ मन समाधानी  |९|


.
२ टिप्पण्या: