ससे आणि जादुगार -


              छोटे छोटे ससे कसे 
              टकमक इंद्रधनू बघती -  
              बघता बघता कोपऱ्यात ते 
              रुसुनी मुकाट का बसती !

                                  चुन्यात बुडुनी आलो वाटे,
                                  लाल ना कुणी दिसे निळे -
                                  रंग कुणाचे ना नारंगी
                                  कुणीच ना काळे पिवळे !  

              एक छडी जादूची घेऊन
              तिथेच जादुगार आला -
             'हिरमुसलेले तुम्ही दिसता
              कोपऱ्यात ह्या का बसला ?'   

                                  'आम्ही सारे असे पांढरे -
                                 रंगित नाही, शुभ्र कसे ? '
                                  - एकमुखाने वदले सारे
                                  जादुगार तो मनीं हसे !   

              मूठ उघडुनी जादुगार तो
              रंगित चकती दावितसे
              भरभर जादूच्याच छडीने 
              रंगित चकती फिरवितसे -    

                                  फक्त पांढरा रंगच दिसला-
                                  फिरता चकती गरगर ती !      
                                  हसू लागले ससे बघुनिया
                                  जादू रंगित चकतीवर ती !   

              ' मिसळुन सारे रंग जगीचे
              शुभ्र ससे बनलात तुम्ही ,
              मुळीच ना तुम्ही बिनरंगी-
              बहुरंगी आहात तुम्ही ! '

                                  आनंदाने फिरू लागले
                                  सर्व ससे अवतीभवती -
                                  गुप्त जाहला जादुगार तो 
                                  जादुची छडी अन् चकती !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा