" चार चारोळ्या - "

       
                             आपुले मरण -

                                      खांदा देण्या कितिदा गेलो
                                      इतक्या वेळा मी गेलो -
                                      आपल्यासाठी उरले कोणी
                                      ... पहावयाचे विसरून गेलो ! |१|

                                                      
                                                प्रेमाची तारीख  -                 

                                                          एक तारखेची गंमत असते
                                                          आमच्या प्रेमा भरती येते -
                                                          माझ्या नयनीं पत्नी असते
                                                          तिचिया नयनीं वेतन असते ! |२|

                                  
                         चोहीकडे कचरा -

                                    कचरामुक्त जगास बघावे
                                    ध्यास मनीं जरि धरतो -
                                    अशक्य मजला परि वाटते,
                                    जोवर मी लेखन करतो ! |३|

                                                    
                                               हीरो -           

                                                        सावलीतही गॉगल लावून
                                                         हीरो बनण्या गेलो ,
                                                         ' डोळे नाहीत आले- '
                                                         सांगत घामाघूम झालो ! |४|

                      
 (पूर्व प्रसिद्धी: हास्यगाssरवा २०१२)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा