" आज मराठी भाषा- दीन ! "                 धरला मी अभिमान मनीं  
                 "आज मराठीभाषा-दिन "
                 मी मराठी तू मराठी
                 बोलू सारे आज सुदिन !

                 सुरेख उत्तम वा वा छान
                 म्हणत वाहवा करू -
                 जमेल तेथे मायमराठी
                 आपण जवळ करू !

                                          मराठी निवेदक वदला- हाऊ नाईस !
                                          मराठी अभिनेता कण्हला- गुड आयडिया !
                                          मराठी नटी किंचाळली- वॉव फॅंटॅस्टिक !
                                          मराठी परीक्षक ओरडला- ब्राव्हो सुपर्ब !
                                          मराठी नेता गरजला- व्हेरी गुड !
                                          मराठी जनता म्हणाली- गुड, छान !
 

                 भ्रमिष्ट ठरलो मी अभिमानी           
                 जगास मराठी शिकवीन  - 
                 मजला पुरते कळून चुकले, 
                 " आज मराठीभाषा- दीन ! "

२ टिप्पण्या:

  1. इट इज सो नाईस ... उ राईट सो गुड इन मराठी ... व्हाय यु नॉट ऑन ट्विटर ?
    आय कि नाही.. जस्ट टेकिंग युवर फोर लाईन्स फॉर माय ब्लॉग...हं !

    उत्तर द्याहटवा