आपलेच तोंड अन् आपलाच धोंडा !


सकाळी सकाळी...
 "हजरजबाबी बायको"बरोबर
का बाहेर पडलो कुणास ठाऊक !
बरोबर येण्याचा आग्रह करून,

 अगदी तोंडावर धोंडा पाडून घेतल्यासारखे...
आता  वाटतेय .

सांगतो ..


सविस्तर सांगतो तुम्हाला - - -

तर...
 सकाळी प्रभात फेरीसाठी आम्ही दोघे बाहेर पडलो .
रस्त्याच्या कडेला त्यावेळी,
एक गाढव जोरात, आपल्या स्वत:च्या छानशा सुरात, ओरडू लागले होते .
मी जुनाच वाचलेला किंवा ऐकलेला विनोद आठवून,

 जरा ऐटीतच    बायकोला म्हणालो,
" तुझा नातेवाईक इथं का गातोय ! "

बायकोच ती !


आलेली सुवर्णसंधी सोडून,
 गप्प कशी बसेल-
ती ताडकन उद्गारली -
"भावजी ऐकतच नाहीत ना !
भावजीना कित्तीवेळा सांगितलं;
असं घराबाहेर येऊन,
 गात जाऊ नका म्हणून !"
. . .

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा