" मराठी दीन - "


आपला तो "मराठी दीन " जवळ आला म्हणे .

वा वा !  व्हेरी गूड हं !

आता एखादी इंग्रजी नॉव्हेल सर्च करतो.

मस्तपैकी त्यातले कोटेशन्स उतरवून काढतो,
आणि भाषांतर करून मराठीत खरडून टाकतो झालं .

नाईस ! खूप मजा येईल. मराठीला काही प्रोब्लेम नाहीच.
काही कळल नाही तरी नुसत पहायचं, आणि लाईक करून टाकायचं !

पण एकदम सर्प्राईजीन्ग वाटते हं !
हे लेकाचे एकेक दिवसात चारपाच स्टेटस कसे काय अपडेट करत असतील हो ?
आम्हाला मराठीतून चार दिवसात चार ओळी लिहायला टेन्शन येत !
एकोळी- दोनोळी- तीनोळी- चारोळी- पाचोळी- सतराशेसाठ ओळी......

 कशा काय जमत असतील,  त्या मराठी पोएट आणि रायटरना कुणास ठाऊक !

जाऊ द्या .

आधीच सर्दीने बेजार झालोय ... शिंक आलीच की .. !

कुणी ऐकणारे नसले तरीही "सॉरी " म्हणायलाच हव ना ! 
नाहीतर हे मराठी लोक टपलेलेच मला "म्यानरलेस" म्हणायला !

एक्स्क्यूज मी हं .... फार वेळ घेतला तुमचा .
बेग यौर पार्डन !
बाय !

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा