" रविवार आज हा रविवार - "


रविवार आज हा रविवार
किती छान छान हा वार
अभ्यास नाही शाळा नाही
खूप मजेचा आज हा वार !

मारामारी आणि ती कुस्ती
येतच नसते मुळीच सुस्ती
खेळ खेळण्याची होई कमाल
दिवसभर नुसती येई धमाल !

चोविस तास हो खाणेपिणे
नाचणे निवांत  अन् हुंदडणे
गट्टी फू त्या अभ्यासाशी
कट्टी फक्त खेळण्यांशी !

नाही धपाटा आईचा
नाही रट्टा बाबांचा
ताईचे ऐकायचे नाही
दादाशी बोलायचे नाही !

दोस्तमंडळ झिंदाबाद
मौजमस्ती झिंदाबाद
धिंगाणा गाणे गाणी
रंगीत फुग्याची पिपाणी !

रविवार आज हो रविवार
आमचा आवडता हा वार
घरात आणि मैदानावर 
दंगामस्ती खूप होणार !

.

२ टिप्पण्या: