अरे देवा !


दगड होतो... तेच बरे
आज वाईट, काल चांगले  -
कुण्या लेकाला सणक आली,
मला त्याने देव बनवले !

एकटा आहे असेही नाही
एकाला सणक दुसऱ्याला संसर्ग -
दिसला दगड थापला शेंदूर
सगळे आम्ही देवत्वाच्या वाटेवर !

कुणाला प्रसन्न व्हावे
कुणाचे रोष ओढवावे -
आता प्रसंग बाका आहे
सारे समजण्यापलीकडे आहे !

आम्ही जागृत नसलो तरी
बरेच भक्त जागे आहेत -
आमच्या नावावर ते
पाण्यावर लोणी काढत आहेत !

साधेपणाने रहात होतो
सगळेकाही झेपत होते -
अलंकारांच्या ओझ्याने
सारे आता असह्य होते !

ह्याच्यावर कृपा केली
तर तो निष्कारण चिडतो -
त्याच्यावर कृपा केली
तर हा विनाकारण उखडतो !

कुशल आहेत वैद्य डाक्टर
वड्याचे तेल वांग्यावर ...
नवस जपाने आम्ही हैराण
पावलो ठीक- नाहीतर गतप्राण !

वाटते पुन्हा दगड व्हावे
मस्त कुठेतरी निवांत पडावे,
उगाच टाकीचे घाव सोसले
तिथेच आमचे दैव फसले !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा