काव.. काव..


दुपारची निवांत वेळ -
रोजच्यासारखे बायकोच्या हातचे मस्त जेवण झालेले ...
डुलकी लागणार होतीच ;

इतक्यात -----
खिडकीतून कावळा ओरडला ..
"काव.. काव.. काव.."

बायको स्वत:शीच पुटपुटलेली मी ऐकलं -
" मेला कोण पाहुणा आताच नेमका कडमडणार आहे,
ह्या निवांतवेळी कुणास ठाऊक !"

योगायोगाने -
दारावरची घंटी वाजली ..

मीच दार उघडले......... दारात "बायकोची आई" उभी !

बायकोला ऐकू जावे,
इतक्या मोठ्या आवाजात स्वागत करत,
मी म्हणालो -
" अरे वा, नेमक्या ...ह्यावेळी.. तुम्ही ....! "

बायकोचा चेहरा टिपायला,
माझ्या हातात क्यामेरा असता तर........ !

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा