रविवार -


काही झालं तरी शेवटी, आमच नात नवराबायकोच.. !


आठवड्यातून येणारा एकुलता एकच रविवार आणि -
बायकोही एकुलती एकच !

आज ठरवून टाकलं आहे ..
काहीही झालं, तरी आज मी तिला प्रत्येक कामात हिरीरीन मदत करणार !

ती ओरडणार -
" अहो तुम्हाला कितीदा सांगितलंय - असं मधेमधे लुडबुडू नका म्हणून !
माझ मग अशान कुठलच काम पूर्ण होत नाही..
आणि ते एकदा बिघडलं की, दुसऱ्या कामातही लक्ष लागत नाही ! "

आज ओरडली तर खुशाल ओरडू दे !

बायकोच ती !
ओरडणे आणि रडणे - दुसरे काही जमणारच नाही तिला नीट !
पक्की खात्री आही माझी !

सकाळ झाली की,
ती एका लांबलचक जाम्भईने "रविवार उजाडला" म्हणून जाहीर करील !

आधीच तिला मी आज मदत करायची ठरवली असल्याने.....
मी ग्यास पेटवून देणार आणि तिला सांगणार -
" तुला मी ग्यास पेटवून दिलाय, आता चहा कर. आपण "दोघे" पिऊया ! "

नऊ वाजता तिने पुन्हा ग्यास पेव्ला की,  मी सांगणार -
" तू ग्यास पेटवला आहेसच, तर तेवढा नाष्टा बनव -
 आपण "मिळून" खाऊया ! "

एक वाजता ती स्वैपाकघरात गेली, तर मी म्हणणार -
" आता स्वैपाकघरातच आहेस तर,
स्वैपाक कर,
 म्हणजे  "आपण मिळून" जेऊया ! "

......... अशा रीतीने जेवण झाले की,
 ती उष्टी खरकटी काढील,
 मग आम्ही दोघेही विश्रांती घेणार !

एक्मेकांच्या सहकार्याशिवाय,
संसार कधी कुणाचा सुरळीत झालाय का हो ?
तुम्हीच सांगा बरं !

अश्शीच आम्ही आज रविवारी एकमेकांना मदत करून-
रविवार मस्त मजेत घालवणार !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा