होळीचा गोंधळ ...होळीचा गोंधळ ...
दारे- खिडक्या बंद केली तरी ऐकू येतच होता..

ठो ठो करून,
बेंबीच्या देठापासून केलेली बोंबाबोंब,
कानात बोळे कोंबूनही असह्य होती

बायको आपल्या कमरेवर एक हात ठेवून
एका हातात लाटणे तसेच धरून तावातावाने
तव्यावरची पुरणाची पोळी तशीच ठेवून
बाहेर दिवाणखान्यात येउन ओरडली-
" मला काही म्हणालात काय ? "

मी शांतपणे
माझ्या दोन्ही कानावर हात ठेवून
आपली मुंडी नकारार्थी हलवत म्हणालो-
" ह्या बाहेरच्या गोंगाटापेक्षा वरचढ आवाजात
"मी तुला काही बोलणे"
शक्य आहे काय ? " 
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा