आ ळ शी -


मला आळशी का समजतात सगळे,
तेच अजून कळत नाही !

जाग आल्याबरोब्बर,
सर्व विधी विधीवत आटोपल्याशिवाय,
इतर कामाकडे मी वळत नाही !

त्याआधी फक्त
ब्रश बायकोकडून
पेस्ट पोराकडून
पाणी पोरीकडून
मागून घेत असतो इतकच -
दात तर माझे मीच घासत असतो !

पेपर पोराला धरायला सांगून
पोरीकडून चष्मा चढवून
बायकोला फक्त वाचायला सांगत असतो -
माझ्या कानाने मीच तर ऐकत बसतो !

रात्री नऊ वाजता
पोराकडून टीव्ही बंद करतो
पोरीकडून लाईट बंद करतो
बायकोकडून चादर अंगावर घेतो
माझा मीच तर घोरत पडतो !

आता माझा मीच
जर सगळे हे करत असतो
तर मला आळशी म्हणायला
का प्रत्येकजण पुढे पुढे करतो !

हे सगळे
माझे मीच करता करता
सकाळी लवकर अकरा वाजता
माझा मीच जागा होतो !

तरीही -

मला प्रत्येकजण
आळशी म्हणायला टपलेला असतो ! 

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा