चार चारोळ्या -

१.
नाते -

पैसा नसता जे जुळते
तेच खरे असते नाते -
पैसा असता जे जुळते
मनामनाचे ना ते नाते ..
.

२.

'खरा[ब] नेता -'

आमचा नेता बिसलरीसाठी
कसा नेहमी तळमळतो -
खेडुत साध्या पाण्यासाठी
थेंब आसवांचे का गिळतो ..
.

३.

'जीवन मरण -'

जगतो आहे जोवर मजला
सुगंधी हे फुलासम जगणे -
आहे अंती ना तर मजला
निर्माल्यासम निपचित पडणे ..
.

४.

'गोधडी आठवणींची -'

गोधडी जुन्या आठवणींची
बघत आहे निवांत पसरून -
हळुवार आनंद मनात मी
जपत आहे दु:ख विसरून ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा