निद्रानाशासाठी जालीम उपाय ..


रात्रीचे अकरा वाजत आले होते. 
शेजारच्या वैनी बारीक आवाजात,
 बायकोशी काहीतरी खुसुफुसू करून गेल्या. 

त्या  गेल्यावर,
 मी बायकोला विचारले -
"काय ग ,
शेजारच्या वैनी कशाला आल्या होत्या ? "

उत्साहाने बायको उत्तरली -
" अहो, झोपेच्या गोळ्या संपल्याची आठवण,
अचानक आत्ता झाली त्यांना ! "

मी विचारले -
" अग पण....आपल्याकडे कुठे आहेत गोळ्या ? "

बायको सांगू लागली -
" आपल्याकडे नाहीतच हो  ...,
म्हणून तर मी त्यांना,
तुमची ती चारोळ्या/कवितांची वही दिलीय ! "


.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा