दोनच मिनिट हं -


घरोघरी ---------

स्वैपाकघरातून बायको जवळ जवळ ओरडतच आली -
" बाई बाई बाई !
अहो, दोन तास होऊन गेले ना ?
तुम्ही तर दोनच मिनिटात बंद करतो म्हणाला होतात..
तो मेला संगणक !
कम्माल झाली आता मात्र तुमची ..!
चहाचा कप गार पडलाय ...
अजूनही तसाच भरलेला आहे !
आंघोळीची बादली गारढोण होऊन गेलीय -
त्या गरम उपीटाची वाट लागलीय.
आटपा जरा लौकर -
आता तासाभरात जेवणाची वेळ होत आलीय ...!"

संगणकाकडे नजर ठेवतच,
मी शांतपणे उत्तरलो-
" दोनच मिनिट हं .. .. झाल माझ ! "
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा