लक्ष्य.. लक्ष्य... लक्ष्य !

परवा आमच्या सोलापूरच्या गड्ड्याच्या जत्रेत
बायकोबरोबर हिंडत असतांना,
समोर एका पडद्यावर,
तीसचाळीस रंगीबेरंगी फुगे 

आकर्षकरीत्या लटकवलेले दिसले .....

बायकोने कधी नव्हे ते- हट्टाने,
बंदुकीने फुगे फोडायचे ठरवले.

मला '"स्त्रीहट्ट'" पुरवणे भागच !

बायको बंदूक हातात घेऊन सज्ज झाली !

पण, बायकोचा नेम एकदा..दोनदा..नाही, तर -
तब्बल बारा..तेरा वेळाही चुकलाच !

बायको हिरमुसली ना ! मला तिचा चेहरा पाहवेना ...

मी तिच्या कानात एक गंमत सांगितली -

बायको जरा लाजली, हसली..
पण पुन्हा उत्साहाने तयार झाली .

[मी बायकोला सांगितले होते -
" तो फुगा म्हणजे माझी पाठ आहे असे समज -
आणि बंदुकीची गोळी.... म्हणजे तुझ्या हातातले लाटणे !
.... हं ...मार आता गोळ्या ! "]

अहो आश्चर्यम् ! 

बायकोने ओळीने...
अठरा-एकोणीस फुगे एकापाठोपाठ एक,
फटाफट फोडले की हो !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा