हसणे - उदास चिंतन !

'
सकाळ प्रसन्नतेने उगवली
आणि मला उदास विचारात पाडून गेली...

सकाळी सकाळी बागेजवळून फेरफटका मारतांना,
 एका "हास्यक्लबा"तले सभासद हसताना दिसले आणि
माझ्याच मनांत एक हलकीशी कळ येऊन गेली ...

ह्या सर्व सभासदात -
मनापासून हसणारे किती ?
जुलमाने हसणारे किती ?
घरांत हसता येत नाही, म्हणून इथे येऊन हसणारे किती ?
मुळातच हसण्याची सवय नसणारे -
तरीही हसण्याचा प्रयत्न करणारे किती ?

चेहरे दिसतात केविलवाणे -
चेहरे भासतात उदासवाणे -
हसणे तरीही मुखावर आणणे -

लाचाचारीचे हासू ..
केविलवाणे हासू ..
विचित्र हासू...
भकासपणे हासू ..
कृत्रीमपणे हासू ..
व्यवहारी हासू ...
इतरांबरोबर हसावे लागणारे हासू ....
सगळे मुखवट्याआडचे हासू !!!

हसण्यातला नैसर्गिक आनंद ह्यातल्या कितीजणांना मिळाला असेल आजवर ..!

सगळेच ज्येष्ठ सभासद !

नोकरीत वेळ मिळाला नसेल ?
घरात हसरे वातावरण कधी अनुभवायला मिळाले नसेल ?
हसण्यावर बंधन येत असेल ?
गमती जमती- मौज मस्ती ह्यात रस नसेल ?

आयुष्यात विनोद कशाशी खातात, हे उमगले नसेल ?
निर्मळ मनाचा अभाव असेल ?
मुळातच स्वभाव चिडचिडा, तिरसट, तापट असेल तर ?

हसणारे हसताना दिसून गेले ,
प्रश्न असंख्य माझ्यापुढे ठेवून गेले ...!
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा