चार चारोळ्या..

शेतात अचानक वरून
असा पुरेसा पाऊस यावा- 
त्यातच सगळा वाहून
बळीराजाचा अश्रू जावा..
.

इकडे तयार नव्हते दु:ख 
मज का सोडायला,
तिकडे होते आतुर सुख 
मजला भेटायला..
.

पिंज-यात तुझ्या प्रेमाच्या  
अडकते मनपाखरू-
किती कितीदा सांग सख्या, 
कसे त्यास आवरू..
.


होतो साठवत मिरवणुकीत
 रूप मी डोळ्यात देवाचे-
नाही कळले कधी फाडले
 पडदे डॉल्बीने कानाचे..
.

२ टिप्पण्या: