बैलपोळा


" तुझे डोके ठिकाणावर आहे का ...? "

- बायकोला असे ठणकावून विचारावेसे वाटत होते .

भलत्या वेळी, भलते काहीही -
 कसे सुचते हो तिला !

त्याचे असे झाले ...

काल रात्रीचे जेवण आटोपले .
घाईघाईने तिने पाट मांडला . 
समोर छानशी रांगोळी काढली .
औक्षवणाचे तबक सजवले ..

मला म्हणाली -
" ही टोपी घाला ,
मी ओवाळते तुम्हाला . "

अनुभवांती पाठीशी लाटण्याची भीती होती...
त्यामुळे  मला काहीच संदर्भ न कळल्यानेही ,
 मी मुकाट्याने टोपी घालून बसलो .

मनांत आठवत होतो .
आज काही तिचा वाढदिवस नाही .
आज माझाही वाढदिवस नाही .
आपल्या लग्नाचाही वाढदिवस नाही.
आज दिवाळीतला पाडवाही नाही .
मग कशाबद्दल बरे ही ओवाळणी ?

बायकोने कुंकवाचा हा भलामोठा उभा फराटा माझ्या कपाळावर ओढला .
ओवाळत म्हणते कशी -

" दिवसभरात लक्षात नाही राहिले हो !
खूप खूप शुभेच्छा ....
आज तुमचा सण होता ना - 
'बैलपोळा' ! "

निमूटपणे नेहमीप्रमाणे,
 नंदीबैलासारखी मान हलवण्याशिवाय-
 मी तरी दुसरे काय करू शकणार होतो !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा