लघुतमकथातो बाहेर घाईघाईत निघाला होता.


आपल्या दारासमोरच,

 "डावीकडच्या शेजाऱ्या"चा केरकचरा

फिरतफिरत आलेला पाहून,

त्याचेही डोके फिरले.तो पुटपुटला - 

"किती निगरगट्टआणि निर्लज्ज लोक आहेत हे !

आपल्या 

घरातला केरकचरा दुसऱ्याच्या दारात ढकलताना,

काहीच कसे वाटत नाही ह्यांना !"आधीच उशीर झालेला..

रागारागाने इकडेतिकडे पहात-

त्याने तो केरकचरा...


"उजवीकडच्या शेजाऱ्या"च्या दारात ढकलला.

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा