'दोन शब्दां'ची जादू


समोरचा रस्ता एकटा
नाकासमोर पहात मी चाललेला एकटा
मनात विचार चाललेला भलभलता..

अचानक तू समोर
मी पहातच राहिलेलो
भांबावलेलो..

कुतूहलमिश्रित माझी नजर
माझ्या मनात आत्महत्येचा विचार..

तुझी तयारीही तशीच काहीशी वाटलेली
दोन शब्द बोलावेसे वाटले-

मी उद्गारलो .. 'कशासाठी- इथे'

तू पुटपुटलीस .. 'कुणास ठाऊक !'

एकमेकांना  "दोन शब्द"  बोलून झाले,
'शेवटच्या गप्पा मारून घेऊ-' म्हटले

गप्पा मारता मारता
समोरचा रस्ता -
आपल्या दोघांचा कधी झाला..

तुलाही कळले नाही..
मला कळले तेव्हा -

आपले दोघांचे हात
एकमेकांच्या हातात गुंफून-
चालतच होतो !


.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा