मतदानाच्या यादीमधली ऐका घोळकहाणी


मतदानाच्या यादीमधली ऐका घोळकहाणी
निवडणुकीच्या धामधुमीतल्या मतदानावर पाणी

मतदारराजा ऐटीत गेला करण्याला मतदान
यादीत अपुले नाव न बघुनी झाला तो हैराण


मतदारराणी खूष जाहली पाहुन यादीत नाव
राजाच्या तो उरावरी का बसला जबरी घाव


शाई लावुन मिरवत आली तर्जनीस ती राणी
कौतुक घरात जो तो करतो राणीचे मिरवूनी


तपासली ना यादी आधी राजाची का चूक
राणी हसली राजाची ती जाणुनिया घोडचूक


संपुन गेली वेळ मताची राजा हातास चोळी
चडफड नुसती मनात, घेई मौनाची ती गोळी


राजा वदला उद्या करूया तक्रार आपण दोघे
म्हणते हसून राणी "राजा,येणार नाही संगे !"


तोंड फिरवुनी दोन दिशाना बसले राजा राणी
निवडणूक राहिली बाजुला घरात घोळकहाणी . .


.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा