अकरा चारोळ्या -


गुरुकिल्ली यशाची -

"सॉरी प्लीज थँक्यू" त्रिसुत्री
नित्य ज्याच्या वसे मुखी -
व्यवहारी जगातल्या जीवनी
तो यशस्वी असे सुखी ..
.

आहेस घरी तू म्हणुनी -

साधासुधा गुलाम संसारातला आहे मी
हुकमाची राणी संसारातली आहेस तू -
प्रपंचाचे रहाटगाडगे चालेल सुरळीत 
जोवर भक्कम माझ्यासमोर आहेस तू ..
.

तेवढेच समाधान -

स्वप्नातल्या राज्यात मी 
सुखाचे मनोराज्य रचत बसतो -
वाकुल्या नियतीला दाखवत
दुःखांना हाकलत हसत असतो ..
.

गुंता -

सुखदु:खाची भवती जाळी
त्यात लटकतो मानव कोळी -
झटकायाचा प्रयत्न करता
अधिकच गुंता होतो भाळी !
.

जळवा -

सांडून रक्त जवानानी
जीवन सुसह्य केले -
शोषून रक्त नेत्यानी
जीवन असह्य केले . .
.

दु:ख पर्वताएवढे -

सवयीचे झाले माझे जीवन
दु:खातच मी जगताना -
दचकुन क्षणात जागा होतो
सुख स्वप्नात मी बघताना . . 
.

रणभागिनी -

संकटसमयी मी मदतीला
धावत येईन तुझ्या सख्या रे -
समोरची ती पाल नि झुरळे
आधी हाकलुन लाव सख्या रे ..
.

मन श्रीमंत श्रीमंत -

श्रीमंत घरातून आलेली तू 
गरीबाच्या झोपडीत रमलीस -
माझ्या मनाच्या श्रीमंतीवर 
खरच का तू इतकी भाळलीस ..
.

तोल-

संसाराचा तराजू
जर राखायचा समतोल -
पतीपत्नीने एकमेकांचा
वेळीच सावरावा तोल ..
.

शिते तिथे भुते -

सुखाचा क्षण मला गवसला 
सगळे ओरबाडायला तयार -
दु:खाचा मी सेल लावला 
कुणी न फुकटही न्यायला तयार ..
.

चेहरा -

शंभर आठ्या बाळगणारा 
जोडू शकत नाही एकही मित्र -
एखाद्या स्मिताने वावरणारा 
जमवू शकतो हजार मित्र ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा