असंतुष्ट आत्मे

आपल्या हातून काही घडत नाही
दुसरे घडवतात ते बघवत नाही..

आपल्याला काही लिहिता येत नाही
दुसऱ्याने लिहिलेले आवडत नाही..

आपण  स्वत:हून काही करत नाही
दुसऱ्याला मदत करवत नाही..

दुसरा वरचढ आपल्यापेक्षा झाला
पाण्यात पाहिल्याशिवाय राहवत नाही ..

आपल्याला  चांगले बोलता येत नाही
दुसऱ्याची री ओढता येत नाही..

इतर काहीतरी  करायला धडपडतात
आपण खो घातल्याशिवाय रहात नाही..

दुसरे काहीतरी करून बोलतात
आपण बडबडीशिवाय काही करत नाही . .! 

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा