शेवटी नवराच तो !

परवा सर्कस पाहून आलो.
आरशासमोर सिंहासारखी डरकाळी फोडण्याचा बराच "प्रयत्न" केला....
पण कुठली जमतेय हो आपल्यासारख्या गरीब नवऱ्याना !

तेवढ्यात बायको आलीच !
तिने प्रश्न केला -
" काय हो ? कसली गुरगुर चालली होती इथे आत्ता ? "

जरासा चाचरतच मी उत्तरलो -
" छे छे कुठे काय ..
काही नाही ग ..
आपले ते हे ..हे.. ते..हे...
म्हणजे बघ ना ..

सर्कशीतला सिंह जर बाहेर....
चुकून हं ...
रस्त्यावर आला,
तर कसा ओरडण्याचा प्रयत्न करील,
ते आपले सहज पहात होतो ....
बाकी काही नाही ग ! "

"हं ! मग काही हरकत नाही .."
- पुटपुटत बायको स्वैपाकघरात वळली .

" हुश्श " म्हणत एक सुस्कारा टाकून ,
मी सोफ्यावर निमूट बसलो !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा