नवीन खेळ

न राहवून शेवटी........
बायकोवर अंमळ वैतागानेच मीही ओरडलो -
"अग ए, किती गोंधळ चाललाय ग पोरांचा घरात मघापासून .
दंगा बडबड धिंगाणा....... 

पाच मिनिट स्वत: स्वस्थ बसत नाहीत
 आणि आम्हालाही बसू देत नाहीत !
शांतता काही ती नाहीच ...
हाकलून लाव बर सगळ्यांना बाहेर ! "

बायको माझ्याहून दुप्पट जोराने ओरडली -
" खेळू द्या की हो पोराना, एखादा नवीन खेळ .
'संसद' 'संसद' तर खेळताहेत बिच्चारी !"
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा