आये आणि मम्मी

तर मी काय सांगत होतो बर .....?
हां , मातेच्या ममतेची महती !

जिच्या घरी लेकराचा पाळणा हलायला उशीर झालेला असतो-
ती माता,
आपल्या घरात दुडूदुडू धावत आलेल्या शेजारणीच्या लेकराला,
चटदिशी आपल्या कडेवर घेते.

त्याचे नाक भरून वाहत असले तरी,
आपल्या साडीच्या पदराच्या टोकाने-
ते नाक स्वच्छ पुसून,
त्याचे मटामटा मुके घेत सुटते !

पण......

 जिच्या घरी गोंडस बाळ जन्माला आलेले आहे-
तिच्याकडे-
बाहेरून घरात तुरुतुरु पळत येणारे बाळ तिला दिसले की,
ती प्रथम खेकसते -

"अरे हळू हळू ! "

त्या बाळाच्या भरलेल्या नाकापेक्षा-
तिला आक्वरड वाटते ते बाळाचे लाळेर !

"शी शी-" म्हणत -
ती लेकराला क्षणभर का होईना. . दूर सारून
आपला महागामोलाचा ड्रेस आधी सांभाळायला बघते ....

तीही माता ..हीही माताच !

एकाच भुईवर जन्मलेल्या !

का बरे फरक असावा असा -

लेकरू असण्याचा, अथवा नसण्याचा -

शिक्षणाचा/ संस्काराचा/ अनुभवाचा ....

का "आये" आणि "मम्मी" संस्कृतीचा !
.
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा