धुलाई

बायकोसमोर 
माझ्या हातातला 
शुभ्रधवल शर्ट फडकवत,
 मी म्हणालो -
" बघ ! अशी मस्तपैकी पांढरीशुभ्र धुलाई 
नेहमी व्हायला हवी ! "

बायको शांतपणे उत्तरली -
" आज धुण्याला बाई आली नाहीय.
त्यात आपले सकाळी झालेले भांडण...
इतक्यातच विसरलात वाटतं ?
कपडे धुताना मी रागारागाने 
नेहमीपेक्षा जास्तच - 
आपटले, पिळले असतील ना ! 
का नाहीत निघणार ते नेहमीपेक्षा स्वच्छ ? "
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा