चार चारोळ्या -

जातो करायला मी एक 
करते नशीब उलटे- 
केव्हा पहायला देणार 
फासे नशीब सुलटे..
.

जिवंतपणी तुमच्या डोक्याचा उपयोग
माणूस कधीच करून घेत नसतो -
पाखरांना त्यावर बसायची सोय मात्र
माणूस एकजुटीने भांडून करत असतो . .
.

जरी भाकरी होती 
शिळीच ती पुढ्यात -
भिजत सतत होती 
आसवांच्या कालवणात ..
.

जेव्हा समोर अचानक तू येतेस 
माझ्याकडे पाहून गोड हसतेस -
भांड्याला कल्हई केल्यासारखा 
क्षणात माझा चेहरा उजळवतेस ..
.

२ टिप्पण्या: