छोटी छोटी ही छानशी परी - [बालकविता]


छोटी छोटी इवली इवली
पाहिली का हो आमची बाहुली
नाक नकटे झ्याक दिसते
येता जाता फ्रॉकला पुसते
चालताना तोरा पहा हिचा
रुबाब जणू राजकन्येचा
खु्दकन हसते क्षणात रुसते
पट्कन कोपऱ्यात फुगून बसते
डोळे फिरती चिमूकलीचे
डबे शोधती भातुकलीचे 
खावे फुटाणे का शेंगदाणे 
स्वत:शी खेळत भरते बोकणे 
बोबडे बोल घुमती घरी जरी
कौतुक होते शेजारीपाजारी 
आत्ता होती कुठे गेली छकुली
"भ्वा.."करायला दारामागे लपली
छोटी छोटी ही छानशी परी
पहायला या ना आमच्या घरी ..

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा