मिसकॉल तुझा एक -

प्रवासात मिसकॉल तुझा एक दिसतो
मोबाईलवर तुला मी कॉल लावतो -

'आऊट ऑफ कवरेज एरिया' ऐकतो
कुठे कशी असशील, विचाराधीन होतो ..

अस्वस्थ अगतिक असा कसा मी
चुळबुळ करीत बेचैनसा बनतो -

. . पुन्हा पुन्हा मी कॉल लावतो
"आऊट ऑफ.."चाच मेसेज रिपीट होतो..

धडधड मनात वाढत असते
जीव जास्त कासावीस होतो . .

अखेर, एकाक्षणी "ओळखटोन" पडता कानी
हिरमुसलेला जीव किती सुखावतो -

"झटकून टाक जीवा दुबळेपणा मनाचा.."
 गुणगुणत प्रवास पुढचा पारही पडतो ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा