समाधान

     बायकोबरोबर मंडईत गेलो की, 
खरेदीची सर्व सूत्रे ती पुढे होऊन (-मला घासाघीस जमतच नाही, या भ्रामक गैरसमजातून !) 
आपल्या हाती घेते आणि मी फक्त पैशाचे पाकिट माझ्या खिशातून माझ्या हाती !

     भाजीवाली मेथीच्या पेंढीचा भाव पंधरा रुपये सांगते, आणि बायको अथक घासाघिशीनंतर- तीच पेंढी बारा रुपयाला खरेदी करून, हातातल्या पिशवीत घालत असते...
त्यावेळचा तिच्या चेह-यावरचा विजयी भाव अगदी पाहण्यासारखा असतो !
केवळ ती असते, म्हणूनच जणू काही आमच्या संसाराच्या इतिहासात,

आजही तब्बल तीन रुपयांची बचत झालेली !

    खरे तर मागच्याच आठवड्यात या भाजीवालीकडून, 

मी मेथीची पेंढी ऑफिसातून येताना , पंधराची दहा करून, आणलेली असते..., 
हे मी तिच्या विजयी पराक्रमावर पाणी पडू नये, 
यासाठीच केवळ सांगितलेले नसते !

कारण तिने संसारात मिळवलेले असे छानसे समाधान,
हेच तर आमच्या प्रपंचाचा गाडा सुरळीत चालण्याचे एकमेव साधन !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा