संशयाचे भूत

ऑफिस सुटले बरेच लवकर 
नवरा पोचला दारी भरभर 

हसत होता स्वत:शी जरा 
धरला होता हातात गजरा 

दारापुढती उभा राहिला 
कानोसा तो घेऊ लागला 

पायांचा आवाज ऐकला धपधप 
दुसरा कसला ना कळला झपझप 

आत पावले होती वाजत     
बायको जोरात होती गर्जत 

"दिसलास जर का इथे पुन्हा तू 
असेच बडविन मरेपर्यंत तू .."

- बायकोचा आवाज ऐकताक्षणी 
घाबरला की नवरा मनी 

काय करावे त्यास कळेना 
दार बडवणे त्यास सुचेना 

बिचारा नवरा मागे सरकला 
बायकोचा आवाज कानी पडला 

" मर, मर.... मेल्या, असाच तडफडत 
येशिल का तू परत धडपडत ?"

- अखेर नवऱ्याने धाडस केले 
हाका मारत दार बडवले 

बायकोने हसतच दार उघडले
दिसले नवरोजी गोंधळलेले  

नवऱ्याने पाहिले इकडेतिकडे 
बायको हसली बघून त्याकडे 

ध्यानी आले काय घडले 
संशयाचे भूत पळून गेले  

हुश्श म्हणत नवरोजी हसले  
बायकोला 'शाब्बास' म्हटले 

-- बायकोने हातात झाडू धरलेला 
समोर तिच्या उंदीर मेलेला  !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा