आधी..? आणि - नंतर.. !

लग्नाआधि..समोर तोच हसरा,ती होतसे लाजरी-
झटकूनी झुल्पां हिरोसम झुके,ये लालि गालावरी!
दु:खी ना दिसती कधीच दोघे, चिंता नसे ती उरी
दोघांना बघुनी खुषीत; हसते नियती पहा वर खरी!!

"आणिन मी फिरवून लांब सखये सातासमुद्रांवरी!
बांधिन मी तुजसाठि एक बंगला त्या ताजमहलापरी! "
- बत्तीशीतुन ऐकताच बिलगे ती कावरी-बावरी
नेत्रातें भिडवून नेत्र बसती घेऊन शपथा करी;

लग्नानंतर...काळ खूप सरला-उद्विग्न दोघे घरी
फिरणे ना, जमले कुठे न बंगला बांधावया भूवरी!
कवळीला मुखि ठेविताच,फिरवी हातास टकलावरी
बोली ती अडताच कंठि नुसती कानावरी खरखरी!

विटलो मी पुरवून लाड,असुनी वाह्यात कार्टी जरी
तू कैदाशिण जाहली, खविस मी- दोघात आली दरी!
असुनी फ्लॅट जुनाट,का थकित मी, नोटीस ही ये घरी?
नियती ती हसते, मनात म्हणते- प्रारब्ध हे तव शिरी!!

३ टिप्पण्या: