दोन चारोळ्या ...

१]

   'प्रेमबहर -'


अस्फुट अलगुज तुझ्या ओठांचे
नाद मधुर आपल्या प्रेमाचा त्यात ,
जन्मभर त्या नादात दंगून जावे
भोवतीचे जग विसरत प्रेमबहरात . .
.


२]

     'वेळ -'


वेळ जाणलीस माझ्या येण्याजाण्याची 
वेळ नेमकी तू खिडकीतून डोकावण्याची -
तुझे फक्त पहाणे आता सहन न होण्याची 
सखे, कधी वेळ खिडकी मनाची उघडण्याची ..

.

३ टिप्पण्या: