अंगणात ही स्कुटी अशीच राहु दे -          (चाल:- जीवनात ही घडी अशीच राहू दे)

          अंगणात ही स्कुटी अशीच राहु दे
          पेट्रोलच्या टाकीवरी गंज वाढु दे ||धृ||

                    रंगविले गॅरेजात कितिक देखणे  
                    आवडले गाडीला खूप खर्चणे
                    स्वप्नातही बंद ना कधीच वाटु दे |१|

          हळुच तिला पुसण्याचा छंद आगळा
          गाडीचा त्याविण का व्यर्थ हा लळा
          वर्षातुन छंद बंद कधि न होऊ दे |२|

                    ...पाहु दे असेच तिला आता गंजता
                    राहु दे पेट्रोल भाव नित्य वाढता  
                    महागाईत पायपीट सार्थ होऊ दे |३|

.  

४ टिप्पण्या: