माणूस


                                            चला चला चला
                                            गाढव पहायला
                                            माराच ओझ घेऊन 
                                            फुकटच राबतय
                                            माणूस शोधतय ?

                                                         चला चला चला
                                                         पाहू गोगलगाईला 
                                                         शिंग वर दाखवी 
                                                         नि पोटात पाय -
                                                         माणसाचं काय !

                                            चला चला चला
                                            बैल बघायला
                                            मानेवर जूं
                                            नाही हूं की चूं
                                            माणूस ना तू ?

                                                         चला चला चला
                                                         कुत्रा पाहू चला
                                                         शेपूट ते वाकडे
                                                         इमानदार किती
                                                         माणसाला भीती ! 

                                            चला चला चला
                                            सापाला पहायला
                                            दूध पाजले तरी  
                                            सवय चावायची -
                                            जात माणसाची !  

                                                          चला चला चला
                                                          माणूस पाहू चला -
                                                          निघाले की सगळे !
                                                          घाई घाई करून
                                                          स्वत:लाच विसरून ?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा