मेंढीताई मेंढीताई


                                               मेंढीताई मेंढीताई
                                               अंगभर लोकर, मज्जा बाई -
                                               थंडी जोरात वाजली तरी
                                               तुला ऐकू येतच नाही ?

                                                            बेडूकराव   बेडूकराव
                                                            का ओरडता डराव डराव ?
                                                            येत नाही झोप तुम्हाला -
                                                            बाळावर का चिडता राव !

                                               मनीमाऊ   मनीमाऊ
                                               म्याऊ म्याऊ बंद करा,
                                               उंदीर दिसत नाही तोवर-
                                               तुम्ही जरा मौन धरा ! 

                                                            भूभूदादा भूभूदादा
                                                            येता जाता तुम्ही भुंकता -  
                                                            चोर चोरी करतानाच   
                                                            तुम्ही नेमके कसे पेंगता ?

                                               बगळोपंत  बगळोपंत 
                                               दिसतो तुमचा एकच पाय -
                                               तलावातल्या माशांनी 
                                               खाल्ला का हो दुसरा पाय ?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा