दोन पायांचा घोडोबा ..टॉक्डॉक् टॉक्डॉक् आला दौडत
अबलख माझा घोडा - 
आई बाबा आजी आजोबा
सरका रस्ता सोडा !

दोनच पायांच्या घोड्याची
घरभर भरभर घाई 
पटपट सगळे दूर पांगती
खुषीत येते आई !

हातांचा हा लगाम धरुनी
वेगाला मी आवरतो 
ऐटित मागे पुढे डोलुनी
घर-मैदानी वावरतो ! 

घोडोबा मी घरी लाडका
खेळायाला पुढे पुढे - 
शंभर टक्के परीक्षेत गुण
अभ्यासातहि सदा पुढे ! 

...

२ टिप्पण्या: