पोरी....!!!


पोरी...!

जपून टाक पाऊल पूर्ण -

तुझ्या स्वप्नातले जग आणि स्वप्नाच्या पलीकडचे जग 

जमीन अस्मानाचे अंतर आहे.... दोन्हीत !

स्वप्नात येत असेल तुझ्या एकच आवडता राजकुमार 
तुझ्या आवडत्या गुलाबी आयाळीच्या घोड्यावर बसून हसत हसत ..

स्वप्नाबाहेरच्या जगात मात्र राजकुमाराच्या वेशातले
दैत्य येतील 
भेटतील 
गोड गोड बोलतील

तू जाळ्यात सापडो अगर न सापडो... 

संधी मिळताच,
आपले खरे दैत्याचे 
हिंस्र रूप दाखवत 
दाताड विचकत
अचकट विचकत वाकुल्या दाखवत 
तुटून पडतील ..! 

कुणालाही तू बोलवू शकणार नाहीस 
कुणी तुझे आर्त हृदय पिळवटणारे आक्रंदन ऐकण्यास 
समोर आसपास असले,
कुणीही तरी येणार नाही
सगळे धृतराष्ट्र असणार 
आता कौरवांचे वंशज जिवंत आहेत
संधीसाधू दु:शासन दुर्योधन अस्तित्वात आहेत 

कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला 
आपली मुलगी मानणारा एकच शिवाजी होता 
इथे आता पदोपदी मावळे नाहीत 
डोमकावळे जागोजागी टपलेले आहेत 
आपल्या मुलीवर वाईट नजर ठेवणारे आहेत 
नात्यागोत्याना वेळप्रसंगी झुगारून देणारे आहेत 

कृष्ण पुन्हा धावा केल्यावर येईल,
ह्या भ्रमात राहू नकोस !

तुझे तुलाच रणरागिणी बनायचे आहे 
तुझे तुलाच रक्षण करायचे आहे 
तुझे नशीब तुझे तुलाच घडवायचे आहे 
तुझ्यातली हिम्मत 
तुझे सामर्थ्य 
तुझी आत्मसन्मानाची ओळख 
तू पटवण्यास सशक्त आहेस 
हे तूच दाखवून द्यायचे आहेस 

जग फार भोंदू असल्याचे दाखवील 
भोळेभाबडे असल्याचा आव आणील 

पण ....
लक्षात ठेव 
तू अबला नाहीस- सबला होऊ शकतेस 
मनाची पारख करून ठेव 
तुला काहीही अशक्य नाही 
याची जाणीव सतत मनाशी ठेव 

पुढचे तुझे पाऊल ...
तुझ्या विजयाची नांदी असेल !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा