"आभाळ फाटले ... "


"आभाळ फाटले ... "
गरीबाच्या झोपडीत 
कुणीतरी आक्रंदले -

त्या फाटलेल्या 
आभाळाला झाकण्याइतके 
कापड आणावे 
तरी कोठून -
अंगावरची लाज 
झाकण्याइतके - 
जिथे कापड नाही !

"आभाळ फाटले..."
श्रीमंताच्या बंगल्यातून
कुणीतरी रडले...

तिथे फाटक्या 
आभाळाला शिवायला,
आभाळाला पुरून उरेल... 
इतके कापड आहे !

पण -
साधा सुईदोरादेखील 
वेळेवर शोधायला... 
इतर कुणी धावणारे नाही !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा