आजकाल ...


आजकाल.....

भिंतीवर घड्याळ नसते 
अचानक / कधीतरी वेळ पाहण्यासाठी

भिंतीवर क्यालेंडर नसते 
तारीख / वार / तिथी पाहण्यासाठी 

भिंतीवर आदरणीय नेता नसतो 
घरात प्रवेशल्यावर स्वागतासाठी 

भिंतीवर देवाचा / देवीचा फोटो नसतो 
मस्तक झुकवून वंदन करण्यासाठी 

भिंतीवर सुविचार टांगलेला / लिहिलेला नसतो 
गृहस्थाचे  मन वाचण्यासाठी 

खिळा ठोकलेला नसतो 
माणसापेक्षा पॉश भिंतीला जपण्यासाठी  

कोनाडा भिंतीत नसतो
सांजदिवा मिणमिणण्यासाठी ! 


 आजकाल......

घराला भिंती असतात 
कोऱ्याकरकरीत अंत:करणासाठी 

घरोघरी दिसते ती फक्त
टीव्ही / कॉम्प्युटर / फेस्बुकाचीच भिंत 

भिंत असते फक्त 
घरात डोके आपटण्यासाठी 

चार भिंतींच्या घरात 
ना कुणी बोलण्यासाठी, ना स्वागतासाठी  

भिंतीबाहेरच पाहुणा 
ताटकळणार आदरातिथ्यासाठी  .... 

.

२ टिप्पण्या: